Verhalen en ideeën voor wanneeer meedoen niet vanzelf gaat

Meedoen in de buurt

Ik herinner me een tijd waarin elke ontmoeting ongemakkelijk voelde. Mensen die Arje (2) aankeken. Niet wisten wat ze moesten zeggen. Of juist te véél zeiden. Maar na deze ontmoeting nam ik me voor het anders te doen.