Verhalen en ideeën voor wanneeer meedoen niet vanzelf gaat

Vakantie

‘Hij eet raar,’ zegt Arje (7). Hij wijst met zijn vinger naar een jonge man met Down Syndroom. Arje blijft kijken, wijzen, lachen. Wat nu?