Verhalen en ideeën voor wanneeer meedoen niet vanzelf gaat

Dit zijn de mooiste inclusie liedjes

Naast het schrijven van blogs en een kinderboek, schrijf ik ook liedjes. Eigenlijk is het daarmee allemaal begonnen, want toen ik 13 was schreef ik mijn eerste lied. Daar ben ik nooit meer mee opgehouden. Maar toen Arje geboren werd in augustus 2009, wankelde dat even. Hoe kon ik nou parttime als docent Engels werken […]